Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej tronie Wisły. Jako stolica województwa lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu.

Bogata, siedmiowiekowa historia Lublina oraz położenie w wielokulturowym tyglu stanowią o jego szczególnych walorach. To zaczarowane miejsce przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą i licznymi zabytkami.

Lublin jest Bramą Wschodu, wizytówką Polski w kontaktach z krajami Partnerstwa Wschodniego. To efekt nie tylko położenia geopolitycznego, ale również dziedzictwa historycznego miasta. Integrująca się Europa przesunęła się daleko na Wschód, przywracając Lublinowi jego naturalną rolę łącznika pomiędzy Wschodem i Zachodem. Lublin jest niekwestionowanym liderem w Polsce we współpracy ze wschodnimi partnerami. Dotyczy ona zarówno oficjalnych kontaktów na poziomie władz i urzędów, jak i bezpośrednich związków wielu instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania związane są z różnymi dziedzinami życia, są to m.in.: inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zarządzania miastem, projekty w obszarze kultury i nauki.

Organizator
Partnerzy